Karotisstenos, symtomgivande – Karotiskirurgi, inom 14 dagar

Vid tillståndet eller populationen Karotisstenos, symtomgivande har åtgärden Karotiskirurgi, inom 14 dagar prioritet 1

Prioritet enligt rekommendationsskalan

Bör erbjudas
Kan erbjudas
Kan erbjudas i undantagsfall
Bör inte erbjudas
Endast i forskning och utveckling
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Icke-göra
FoU

Motivering till rekommendation

Tillståndet har en stor svårighetsgrad. Åtgärden har stor effekt på risken att återinsjukna i stroke.
Kommentar: Vid tillståndet har åtgärden lägre risk för komplikationer än karotisstent.

Hälsoekonomiskt underlag

Tillståndets svårighetsgrad

Kontakta oss

Har du frågor eller synpunkter? Kontakta oss på nationellariktlinjer@socialstyrelsen.se