Ischemisk stroke med ocklusion av hjärnans bakre stora kärl (basilarisocklusion), i akutskedet – Trombektomi

Vid tillståndet eller populationen Ischemisk stroke med ocklusion av hjärnans bakre stora kärl (basilarisocklusion), i akutskedet har åtgärden Trombektomi prioritet 2

Prioritet enligt rekommendationsskalan

Bör erbjudas
Kan erbjudas
Kan erbjudas i undantagsfall
Bör inte erbjudas
Endast i forskning och utveckling
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Icke-göra
FoU

Motivering till rekommendation

Tillståndet har en mycket stor svårighetsgrad. Åtgärden minskar risken för funktionsnedsättning och död. Det vetenskapliga underlaget för åtgärden är otillräckligt, men åtgärden har stöd i beprövad erfarenhet enligt ett systematiskt konsensusförfarande.

Hälsoekonomiskt underlag

Tillståndets svårighetsgrad

Kontakta oss

Har du frågor eller synpunkter? Kontakta oss på nationellariktlinjer@socialstyrelsen.se