Ischemisk stroke, i akutskedet – Acetylsalicylsyra

Vid tillståndet eller populationen Ischemisk stroke, i akutskedet har åtgärden Acetylsalicylsyra prioritet 2

Prioritet enligt rekommendationsskalan

Bör erbjudas
Kan erbjudas
Kan erbjudas i undantagsfall
Bör inte erbjudas
Endast i forskning och utveckling
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Icke-göra
FoU

Motivering till rekommendation

Tillståndet har en stor svårighetsgrad. Åtgärden har en liten men kliniskt betydelsefull effekt på överlevnad och minskar ADL-beroende samt andelen som återinsjuknar i stroke.

Hälsoekonomiskt underlag

Tillståndets svårighetsgrad

Kontakta oss

Har du frågor eller synpunkter? Kontakta oss på nationellariktlinjer@socialstyrelsen.se