Ischemisk stroke, expansiv (malign mediainfarkt), i akutskedet – Dekompressiv hemikraniektomi

Vid tillståndet eller populationen Ischemisk stroke, expansiv (malign mediainfarkt), i akutskedet har åtgärden Dekompressiv hemikraniektomi prioritet 1

Prioritet enligt rekommendationsskalan

Bör erbjudas
Kan erbjudas
Kan erbjudas i undantagsfall
Bör inte erbjudas
Endast i forskning och utveckling
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Icke-göra
FoU

Motivering till rekommendation

Tillståndet har en mycket stor svårighetsgrad. Åtgärden har en livräddande effekt med mycket stor effekt på död eller funktionsberoende, samt innebär en måttlig till hög kostnad per effekt.
Kommentar: Effekt är visad på personer över 60 år, men evidensen är osäkrare för denna åldersgrupp. Rekommendationen gäller oavsett ålder, individuell bedömning krävs.

Hälsoekonomiskt underlag

Tillståndets svårighetsgrad

Kontakta oss

Har du frågor eller synpunkter? Kontakta oss på nationellariktlinjer@socialstyrelsen.se