Intracerebral blödning under behandling med NOAK (dabigatran), i akutskedet – Reversering av antikoagulantiaeffekt med idarucizumab

Vid tillståndet eller populationen Intracerebral blödning under behandling med NOAK (dabigatran), i akutskedet har åtgärden Reversering av antikoagulantiaeffekt med idarucizumab prioritet 3

Prioritet enligt rekommendationsskalan

Bör erbjudas
Kan erbjudas
Kan erbjudas i undantagsfall
Bör inte erbjudas
Endast i forskning och utveckling
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Icke-göra
FoU

Motivering till rekommendation

Tillståndet har en mycket stor svårighetsgrad. Åtgärden medför en minskad risk för progress av hjärnblödning. Det vetenskapliga underlaget för åtgärden är otillräckligt, men åtgärden har stöd i beprövad erfarenhet enligt ett systematiskt konsensusförfarande.

Hälsoekonomiskt underlag

Tillståndets svårighetsgrad

Kontakta oss

Har du frågor eller synpunkter? Kontakta oss på nationellariktlinjer@socialstyrelsen.se