Intracerebral blödning, i akutskedet – Blodtryckssänkande läkemedel

Vid tillståndet eller populationen Intracerebral blödning, i akutskedet har åtgärden Blodtryckssänkande läkemedel prioritet 3

Prioritet enligt rekommendationsskalan

Bör erbjudas
Kan erbjudas
Kan erbjudas i undantagsfall
Bör inte erbjudas
Endast i forskning och utveckling
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Icke-göra
FoU

Motivering till rekommendation

Tillståndet har en mycket stor svårighetsgrad. Åtgärden har en positiv effekt på funktionsberoende och död, som överväger riskerna med behandlingen. Det vetenskapliga underlaget för åtgärden är otillräckligt, men åtgärden har stöd i beprövad erfarenhet enligt ett systematiskt konsensusförfarande.
Kommentar: Rekommendationen gäller inte expansiva hematom med vakenhetssänkning där istället kirurgisk utrymning är aktuellt.

Hälsoekonomiskt underlag

Tillståndets svårighetsgrad

Kontakta oss

Har du frågor eller synpunkter? Kontakta oss på nationellariktlinjer@socialstyrelsen.se