Inaktivitet efter stroke – Konditions- och styrketräning

Vid tillståndet eller populationen Inaktivitet efter stroke har åtgärden Konditions- och styrketräning prioritet 3

Prioritet enligt rekommendationsskalan

Bör erbjudas
Kan erbjudas
Kan erbjudas i undantagsfall
Bör inte erbjudas
Endast i forskning och utveckling
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Icke-göra
FoU

Motivering till rekommendation

Åtgärden har viss effekt på gånghastighet, gångförmåga och balans vid ett tillstånd med måttlig till stor svårighetsgrad.
Kommentar: Fysisk aktivitet är en viktig sekundärprofylaktisk åtgärd för alla strokepatienter, inte bara vid inaktivitet. Träningen bör individanpassas efter rådande förutsättningar.

Hälsoekonomiskt underlag

Tillståndets svårighetsgrad

Kontakta oss

Har du frågor eller synpunkter? Kontakta oss på nationellariktlinjer@socialstyrelsen.se