Högt eller normalt blodtryck efter stroke – Blodtryckssänkande läkemedel

Vid tillståndet eller populationen Högt eller normalt blodtryck efter stroke har åtgärden Blodtryckssänkande läkemedel prioritet 2

Prioritet enligt rekommendationsskalan

Bör erbjudas
Kan erbjudas
Kan erbjudas i undantagsfall
Bör inte erbjudas
Endast i forskning och utveckling
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Icke-göra
FoU

Motivering till rekommendation

Tillståndet har en måttlig till stor svårighetsgrad. Åtgärden leder till en minskad risk för återinsjuknande i stroke och hjärt-kärlhändelse.

Hälsoekonomiskt underlag

Tillståndets svårighetsgrad

Kontakta oss

Har du frågor eller synpunkter? Kontakta oss på nationellariktlinjer@socialstyrelsen.se