Dissektion i precerebrala kärl med cerebrala ischemiska symptom – Warfarin

Vid tillståndet eller populationen Dissektion i precerebrala kärl med cerebrala ischemiska symptom har åtgärden Warfarin prioritet 8

Prioritet enligt rekommendationsskalan

Bör erbjudas
Kan erbjudas
Kan erbjudas i undantagsfall
Bör inte erbjudas
Endast i forskning och utveckling
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Icke-göra
FoU

Motivering till rekommendation

Antitrombotisk läkemedelsbehandling minskar risken för ny stroke, funktionsnedsättning eller död jämfört med ingen antitrombotisk behandling. Trombocythämmare är ett bättre behandlingsalternativ än warfarin, sett till andra faktorer än effekt, såsom risk för biverkningar och följsamhet till behandling. Det vetenskapliga underlaget för åtgärden är otillräckligt, men åtgärden har stöd i beprövad erfarenhet enligt ett systematiskt konsensusförfarande.

Hälsoekonomiskt underlag

Tillståndets svårighetsgrad

Kontakta oss

Har du frågor eller synpunkter? Kontakta oss på nationellariktlinjer@socialstyrelsen.se