Asymtomatisk karotisstenos, utan kontraindikation för karotiskirurgi – Ultraljud för detaljerad diagnostik av halskärlsplack, inför bedömning av eventuell karotiskirurgi

Vid tillståndet eller populationen Asymtomatisk karotisstenos, utan kontraindikation för karotiskirurgi rekommenderas åtgärden Ultraljud för detaljerad diagnostik av halskärlsplack, inför bedömning av eventuell karotiskirurgiendast inom ramen för forskning och utveckling i form av systematisk utvärdering

Prioritet enligt rekommendationsskalan

Bör erbjudas
Kan erbjudas
Kan erbjudas i undantagsfall
Bör inte erbjudas
Endast i forskning och utveckling
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Icke-göra
FoU

Motivering till rekommendation

Det vetenskapliga underlaget är otillräckligt för att bedöma åtgärden, men det pågår studier på området.
Kommentar: Det pågår även studier som undersöker andra metoder vid samma tillstånd.

Hälsoekonomiskt underlag

Tillståndets svårighetsgrad

Kontakta oss

Har du frågor eller synpunkter? Kontakta oss på nationellariktlinjer@socialstyrelsen.se