Åskknallshuvudvärk, mindre än 6 timmar efter symtomdebut – Datortomografi, utan efterföljande lumbalpunktion

Vid tillståndet eller populationen Åskknallshuvudvärk, mindre än 6 timmar efter symtomdebut har åtgärden Datortomografi, utan efterföljande lumbalpunktion prioritet 1

Prioritet enligt rekommendationsskalan

Bör erbjudas
Kan erbjudas
Kan erbjudas i undantagsfall
Bör inte erbjudas
Endast i forskning och utveckling
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Icke-göra
FoU

Motivering till rekommendation

Tillståndet har en mycket stor svårighetsgrad och åtgärden har mycket hög diagnostisk precision.
Kommentar: Uteslutande av subaraknoidalblödning med datortomografi (DT) utan efterföljande lumbalpunktion inom 6 timmar efter insjuknande i åskknallshuvudvärk kräver att ett antal kliniska, kvalitetsmässiga och kompetensmässiga kriterier är uppfyllda.

Hälsoekonomiskt underlag

Tillståndets svårighetsgrad

Kontakta oss

Har du frågor eller synpunkter? Kontakta oss på nationellariktlinjer@socialstyrelsen.se