Åskknallshuvudvärk, datortomografi utan tecken på blödning utförd mer än 6 timmar efter symtomdebut – Lumbalpunktion

Vid tillståndet eller populationen Åskknallshuvudvärk, datortomografi utan tecken på blödning utförd mer än 6 timmar efter symtomdebut har åtgärden Lumbalpunktion prioritet 1

Prioritet enligt rekommendationsskalan

Bör erbjudas
Kan erbjudas
Kan erbjudas i undantagsfall
Bör inte erbjudas
Endast i forskning och utveckling
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Icke-göra
FoU

Motivering till rekommendation

Tillståndet har en mycket stor svårighetsgrad och åtgärden har mycket hög diagnostisk precision.
Kommentar: I de fall datortomografi inte påvisat subaraknoidalblödning hos patienter med åskknallshuvudvärk undersökta med datortomografi mer än 6 timmar efter symtomdebut krävs efterföljande diagnostik med lumbalpunktion för att säkert kunna utesluta och påvisa subaraknoidalblödning.

Hälsoekonomiskt underlag

Tillståndets svårighetsgrad

Kontakta oss

Har du frågor eller synpunkter? Kontakta oss på nationellariktlinjer@socialstyrelsen.se