Afasi efter stroke – Lågintensiv språklig träning

Vid tillståndet eller populationen Afasi efter stroke har åtgärden Lågintensiv språklig träning prioritet 7

Prioritet enligt rekommendationsskalan

Bör erbjudas
Kan erbjudas
Kan erbjudas i undantagsfall
Bör inte erbjudas
Endast i forskning och utveckling
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Icke-göra
FoU

Motivering till rekommendation

Tillståndet har en stor svårighetsgrad. Åtgärden har viss effekt på bedömning av läsförståelse, skrivförmåga, generell uttrycksförmåga och funktionell kommunikation. Intensivare form av språklig träning har bättre effekt.
Kommentar: Åtgärden innebär 2-3 timmars träning i veckan.

Hälsoekonomiskt underlag

Tillståndets svårighetsgrad

Kontakta oss

Har du frågor eller synpunkter? Kontakta oss på nationellariktlinjer@socialstyrelsen.se