Nationella riktlinjer för vård vid stroke

De nationella riktlinjerna för vård vid stroke är nu publicerade i en remissversion. Riktlinjerna kommer att vara ett stöd för dem som fattar beslut om hur resurserna ska fördelas inom vård av personer med stroke.

Ladda ner eller beställ rapporten Nationella riktlinjer för vård vid stroke – Stöd för styrning och ledning – Remissversion på Socialstyrelsen.se. Rapporten fokuserar på de rekommendationer i riktlinjerna som bedöms vara särskilt viktiga ur ett styr- och ledningsperspektiv.

Riktlinjerna är publicerade i en remissversion. Du har möjlighet att lämna synpunkter fram till och med den 20 september 2017 via mejl:
nr-stroke@socialstyrelsen.se. Den slutliga versionen kommer att publiceras under våren 2018.

Status: Gäller

Senast uppdaterad: 2017-05-22

Remissversion publicerad: 2017-05-22
Öppen för synpunkter till 2017-09-20

Öppna alla +

Bakgrundsinformation för denna riktlinje

Filtrera listan

Rekommendationer