Vuxna med obesitas, under 70 år – Kombinerad levnadsvanebehandling

Vid tillståndet eller populationen Vuxna med obesitas, under 70 år har åtgärden Kombinerad levnadsvanebehandling prioritet 4

Prioritet enligt rekommendationsskalan

Bör erbjudas
Kan erbjudas
Kan erbjudas i undantagsfall
Bör inte erbjudas
Endast i forskning och utveckling
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Icke-göra
FoU

Motivering till rekommendation

Tillståndet har en stor svårighetsgrad. Behandlingens effekt på viktnedgång är liten, men den har få rapporterade biverkningar av allvarlig eller icke-reversibel karaktär. Det finns andra behandlingar som kan ge större effekt, men en del patienter är inte aktuella för, eller önskar inte, läkemedelsbehandling eller kirurgisk behandling. Den kombinerade levnadsvanebehandlingen kan möjligen också ge andra positiva hälsoeffekter på längre sikt.

Hälsoekonomiskt underlag

Tillståndets svårighetsgrad

Kontakta oss

Har du frågor eller synpunkter? Kontakta oss på nationellariktlinjer@socialstyrelsen.se