Vuxna med obesitas, aktuella för läkemedelsbehandling – Orlistat, som tillägg till levnadsvanebehandling

Vid tillståndet eller populationen Vuxna med obesitas, aktuella för läkemedelsbehandling har åtgärden Orlistat, som tillägg till levnadsvanebehandling prioritet 4

Prioritet enligt rekommendationsskalan

Bör erbjudas
Kan erbjudas
Kan erbjudas i undantagsfall
Bör inte erbjudas
Endast i forskning och utveckling
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Icke-göra
FoU

Motivering till rekommendation

Tillståndet har en stor till mycket stor svårighetsgrad. Behandlingen ökar sannolikheten för en kliniskt relevant viktnedgång efter ett år, jämfört med placebo som tillägg till levnadsvanebehandling. Många patienter tolererar dock inte orlistat på grund av dess verkningsmekanism. För att undvika oönskade symtom som diarréer är det viktigt att patienten får noggrann information om hur läkemedlet fungerar, och levnadsvanebehandling under hela behandlingsperioden.

Hälsoekonomiskt underlag

Tillståndets svårighetsgrad

Kontakta oss

Har du frågor eller synpunkter? Kontakta oss på nationellariktlinjer@socialstyrelsen.se