Vuxna med obesitas, 70 år och äldre – Kombinerad levnadsvanebehandling

Vid tillståndet eller populationen Vuxna med obesitas, 70 år och äldre har åtgärden Kombinerad levnadsvanebehandling prioritet 6

Prioritet enligt rekommendationsskalan

Bör erbjudas
Kan erbjudas
Kan erbjudas i undantagsfall
Bör inte erbjudas
Endast i forskning och utveckling
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Icke-göra
FoU

Motivering till rekommendation

Tillståndet har en måttlig svårighetsgrad. Behandlingen har troligen liten effekt på viktnedgång, och den skulle kunna ge biverkningar och oönskade effekter. Behandlingen förutsätter därför en individuell bedömning av risk och nytta. När viktnedgång bedöms vara aktuellt behöver man säkerställa adekvat nutrition, tillräckligt intag av protein och individuellt anpassad fysisk träning för att bevara muskelmassa.

Hälsoekonomiskt underlag

Tillståndets svårighetsgrad

Kontakta oss

Har du frågor eller synpunkter? Kontakta oss på nationellariktlinjer@socialstyrelsen.se