Vuxna med BMI över ≥ 50 som är aktuella för mer omfattande obesitaskirurgi – BPD/DS (biliopankreatisk diversion med duodenal switch)

Vid tillståndet eller populationen Vuxna med BMI över ≥ 50 som är aktuella för mer omfattande obesitaskirurgi har åtgärden BPD/DS (biliopankreatisk diversion med duodenal switch) prioritet 5

Prioritet enligt rekommendationsskalan

Bör erbjudas
Kan erbjudas
Kan erbjudas i undantagsfall
Bör inte erbjudas
Endast i forskning och utveckling
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Icke-göra
FoU

Motivering till rekommendation

Tillståndet har en mycket stor svårighetsgrad. Operationen har större effekt på viktnedgång än gastric bypass-operation, men den innebär också större risker – både för komplikationer i samband med operationen och för biverkningar på längre sikt. Patienterna behöver livslång strukturerad och regelbunden uppföljning i den specialiserade vården.

Hälsoekonomiskt underlag

Tillståndets svårighetsgrad

Kontakta oss

Har du frågor eller synpunkter? Kontakta oss på nationellariktlinjer@socialstyrelsen.se