Vuxna med BMI ≥ 35 som är aktuella för obesitaskirurgi – Operationen sleeve-gastrektomi

Vid tillståndet eller populationen Vuxna med BMI ≥ 35 som är aktuella för obesitaskirurgi har åtgärden Operationen sleeve-gastrektomi prioritet 3

Prioritet enligt rekommendationsskalan

Bör erbjudas
Kan erbjudas
Kan erbjudas i undantagsfall
Bör inte erbjudas
Endast i forskning och utveckling
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Icke-göra
FoU

Motivering till rekommendation

Tillståndet har en stor till mycket stor svårighetsgrad. Operationen har större effekt på viktnedgång än icke-kirurgisk obesitasbehandling, men troligen mindre effekt än gastric bypass-operation. Det finns risk för biverkningar, även på längre sikt. Patienterna behöver strukturerad och regelbunden uppföljning. Personer mellan 18 och 25 år behöver en särskilt sammanhållen vård.

Hälsoekonomiskt underlag

Tillståndets svårighetsgrad

Kontakta oss

Har du frågor eller synpunkter? Kontakta oss på nationellariktlinjer@socialstyrelsen.se