Vuxna med BMI ≥ 35 som är aktuella för obesitaskirurgi – Gastric bypass-operation

Vid tillståndet eller populationen Vuxna med BMI ≥ 35 som är aktuella för obesitaskirurgi har åtgärden Gastric bypass-operation prioritet 2

Prioritet enligt rekommendationsskalan

Bör erbjudas
Kan erbjudas
Kan erbjudas i undantagsfall
Bör inte erbjudas
Endast i forskning och utveckling
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Icke-göra
FoU

Motivering till rekommendation

Tillståndet har en stor till mycket stor svårighetsgrad. Operationen har mycket större effekt på viktnedgång än icke-kirurgisk obesitasbehandling, och även något större effekt än operationen sleeve-gastrektomi. Det finns dock risk för biverkningar, även på längre sikt. Patienterna behöver strukturerad och regelbunden uppföljning. Personer mellan 18 och 25 år behöver en särskilt sammanhållen vård.

Hälsoekonomiskt underlag

Tillståndets svårighetsgrad

Kontakta oss

Har du frågor eller synpunkter? Kontakta oss på nationellariktlinjer@socialstyrelsen.se