Barn och vuxna med obesitas – Sammanhållen hälso- och sjukvård

Vid tillståndet eller populationen Barn och vuxna med obesitas har åtgärden Sammanhållen hälso- och sjukvård prioritet 2

Prioritet enligt rekommendationsskalan

Bör erbjudas
Kan erbjudas
Kan erbjudas i undantagsfall
Bör inte erbjudas
Endast i forskning och utveckling
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Icke-göra
FoU

Motivering till rekommendation

Tillståndet har en stor svårighetsgrad, och en sammanhållen hälso- och sjukvård ökar sannolikheten för bättre vårdkvalitet, livskvalitet, viktstatus, hälsa och patientnöjdhet. En sammanhållen hälso- och sjukvård är en förutsättning för att patienterna ska kunna få rätt vård, på rätt vårdnivå, i rätt tid, och ger potentiellt stora hälsovinster.

Hälsoekonomiskt underlag

Tillståndets svårighetsgrad

Kontakta oss

Har du frågor eller synpunkter? Kontakta oss på nationellariktlinjer@socialstyrelsen.se