Barn 15-17 år med BMI ≥ 35 som är aktuella för obesitaskirurgi efter bedömning på specialiserat centrum – Operationen sleeve-gastrektomi

Vid tillståndet eller populationen Barn 15-17 år med BMI ≥ 35 som är aktuella för obesitaskirurgi efter bedömning på specialiserat centrum har åtgärden Operationen sleeve-gastrektomi prioritet 6

Prioritet enligt rekommendationsskalan

Bör erbjudas
Kan erbjudas
Kan erbjudas i undantagsfall
Bör inte erbjudas
Endast i forskning och utveckling
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Icke-göra
FoU

Motivering till rekommendation

Tillståndet har en stor till mycket stor svårighetsgrad. Operationen har större effekt på vikt än icke-kirurgisk obesitasbehandling, men troligen mindre effekt än gastric bypass-operation på viktnedgång och livskvalitet. Det finns risk för biverkningar, även på längre sikt. En förutsättning för att operationen ska kunna erbjudas är att patienterna får en särskilt sammanhållen vård med strukturerad och regelbunden uppföljning.

Hälsoekonomiskt underlag

Tillståndets svårighetsgrad

Kontakta oss

Har du frågor eller synpunkter? Kontakta oss på nationellariktlinjer@socialstyrelsen.se