Misstänkt epilepsi, barn och ungdomar – EEG med sömndeprivering

Hälso- och sjukvården bör erbjuda EEG-undersökning med sömndeprivering till barn och ungdomar med misstänkt epilepsi.

Prioritet enligt rekommendationsskalan

Bör erbjudas
Kan erbjudas
Kan erbjudas i undantagsfall
Bör inte erbjudas
Endast i forskning och utveckling
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Icke-göra
FoU

Motivering till rekommendation

Tillståndet har en stor till mycket stor svårighetsgrad. Åtgärden kan ge ökad förutsättning för att ställa korrekt epilepsidiagnos. Det finns ett måttligt starkt vetenskapligt underlag för att åtgärden i högre grad upptäcker epileptiform aktivitet jämfört med standard-EEG.
Kommentar: I studierna som det vetenskapliga underlaget är baserat på har EEG med sömndeprivering använts. Idag används sömninducering med melatonin på vissa kliniker. Det finns klinisk erfarenhet av sömn-EEG.

Hälsoekonomiskt underlag

Tillståndets svårighetsgrad

Kontakta oss

Har du frågor eller synpunkter? Kontakta oss på nationellariktlinjer@socialstyrelsen.se