Fokal epilepsi, farmakologiskt terapiresistent, barn, ungdomar och vuxna – Antiepileptiskt läkemedel, som tillägg till pågående behandling med antiepileptiska läkemedel

Hälso- och sjukvården kan erbjuda antiepileptiskt läkemedel som tillägg till pågående behandling med antiepileptiska läkemedel till barn, ungdomar och vuxna med farmakologiskt terapiresistent, fokal epilepsi.

Prioritet enligt rekommendationsskalan

Bör erbjudas
Kan erbjudas
Kan erbjudas i undantagsfall
Bör inte erbjudas
Endast i forskning och utveckling
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Icke-göra
FoU

Motivering till rekommendation

Tillståndet har en mycket stor svårighetsgrad. Åtgärden leder till anfallsfrihet för ett fåtal och anfallsreduktion för cirka 20 procent. Det vetenskapliga stödet för detta är starkt.
Kommentar: Åtgärden bör inte utesluta eller fördröja tiden till avancerad utredning.

Hälsoekonomiskt underlag

Tillståndets svårighetsgrad

Kontakta oss

Har du frågor eller synpunkter? Kontakta oss på nationellariktlinjer@socialstyrelsen.se