Stark misstanke om utbredd endometrios, smärta – Magnetresonanstomatografi (MR)

Hälso- och sjukvården kan erbjuda undersökning med magnetresonanstomografi (MR) för personer med smärta vid stark misstanke om utbredd endometrios.

Prioritet enligt rekommendationsskalan

Bör erbjudas
Kan erbjudas
Kan erbjudas i undantagsfall
Bör inte erbjudas
Endast i forskning och utveckling
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Icke-göra
FoU

Motivering till rekommendation

Tillståndet har en stor svårighetsgrad. Åtgärden kan som komplement till ultraljud leda till upptäckt och bättre kartläggning av utbredd endometrios. Dessutom kan åtgärden tillföra ytterligare information vid misstanke om endometrios utanför lilla bäckenet. Åtgärden kan också ge bättre underlag för framtida handläggning.

Beskrivning av tillstånd och åtgärd

Ekonomiska och organisatoriska konsekvenser

MR-undersökning

Socialstyrelsen bedömer att rekommendationen om undersökning med magnetresonanstomografi (MR) kommer att påverka hälso- och sjukvårdens organisation i liten mån. För att säkerställa diagnostikens kvalitet kan hälso- och sjukvården utse radiologer med särskilt ansvar för MR vid endometrios. Dessa personer kan också behöva utbildning om endometrios.

Kunskapsunderlag

Hälsoekonomiskt underlag

Tillståndets svårighetsgrad

Kontakta oss

Har du frågor eller synpunkter? Kontakta oss på digitala-nationella-riktlinjer@socialstyrelsen.se