Misstänkt endometrios, nyinsatt behandling – Tidig telefonuppföljning av följsamhet till behandling, inom 2-4 veckor

Hälso- och sjukvården kan erbjuda tidig telefonuppföljning 2-4 veckor efter nyinsatt behandling till personer med misstänkt endometrios för att säkra följsamhet till behandling.

Prioritet enligt rekommendationsskalan

Bör erbjudas
Kan erbjudas
Kan erbjudas i undantagsfall
Bör inte erbjudas
Endast i forskning och utveckling
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Icke-göra
FoU

Motivering till rekommendation

Tillståndet har en måttlig svårighetsgrad. Åtgärden snabbare kan snabbare leda till en effektiv behandling. Dessutom kan åtgärden öka förtroendet för vårdgivaren och behandlingen. Det vetenskapliga underlaget är otillräckligt, men åtgärden har stöd i beprövad erfarenhet enligt ett systematiskt konsensusförfarande.

Beskrivning av tillstånd och åtgärd

Ekonomiska och organisatoriska konsekvenser

Tidig telefonuppföljning av följsamhet

Socialstyrelsen bedömer att rekommendationen om tidig telefonuppföljning efter nyinsatt behandling kommer att påverka hälso- och sjukvårdens resursfördelning på kort sikt, eftersom fler telefonuppföljningar troligen kommer att göras. I rekommendationen om tillgång till sjuksköterska eller barnmorska med kunskap om endometrios bedömer Socialstyrelsen att alla kvinnokliniker och ungdomsmottagningar behöver ha en sådan sjuksköterska eller barnmorska. Denna personal kan också utföra den tidiga uppföljningen (per telefon), vilket verksamheterna behöver resursplanera för.

Kunskapsunderlag

Hälsoekonomiskt underlag

Tillståndets svårighetsgrad

Kontakta oss

Har du frågor eller synpunkter? Kontakta oss på nationellariktlinjer@socialstyrelsen.se