Endometrios, smärta samt otillräcklig effekt av gestagener eller kombinerade monofasiska preventivmedel – Hormonell behandling med GnRH-agonister

Hälso- och sjukvården kan erbjuda hormonell behandling med GnRH-agonister till personer med endometrios och smärta samt otillräcklig effekt av gestagener eller kombinerade monofasiska preventivmedel.

Prioritet enligt rekommendationsskalan

Bör erbjudas
Kan erbjudas
Kan erbjudas i undantagsfall
Bör inte erbjudas
Endast i forskning och utveckling
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Icke-göra
FoU

Motivering till rekommendation

Tillståndet har en stor svårighetsgrad. Åtgärden kan leda till minskad smärta, bättre funktionsförmåga och ökad livskvalitet. Behandlingen innebär risk för benskörhet samt fler och allvarligare biverkningar än behandling med gestagener eller kombinerade monfasiska preventivmedel.

Beskrivning av tillstånd och åtgärd

Ekonomiska och organisatoriska konsekvenser

Hormonell behandling med GnRH-agonister

Socialstyrelsen bedömer att rekommendationen om GnRH-agonister kommer att påverka hälso- och sjukvårdens resursfördelning i viss mån, på grund av färre förskrivningar. Redan förskrivs dock relativt få patienter GnRH-agonister, och rekommendationen bedöms därför inte få några större konsekvenser för hälso- och sjukvården.

Kunskapsunderlag

Hälsoekonomiskt underlag

Tillståndets svårighetsgrad

Kontakta oss

Har du frågor eller synpunkter? Kontakta oss på digitala-nationella-riktlinjer@socialstyrelsen.se