Endometrios, smärta relaterad till menscykeln – Behandling med TENS

Hälso- och sjukvården kan erbjuda smärtlindring genom behandling med enbart TENS till personer med endometrios och smärta relaterad till menscykeln.

Prioritet enligt rekommendationsskalan

Bör erbjudas
Kan erbjudas
Kan erbjudas i undantagsfall
Bör inte erbjudas
Endast i forskning och utveckling
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Icke-göra
FoU

Motivering till rekommendation

Tillståndet har en stor svårighetsgrad. Åtgärden kan leda till minskad smärta. Dessutom möjliggör åtgärden egenvård och därmed förbättrad symtomkontroll. Åtgärden innebär minimal risk för biverkningar.
Det vetenskapliga underlaget är otillräckligt, men åtgärden har stöd i beprövad erfarenhet enligt ett systematiskt konsensusförfarande.

Kommentar: Åtgärden avser TENS som enda smärtbehandling.

Beskrivning av tillstånd och åtgärd

Ekonomiska och organisatoriska konsekvenser

Smärtlindring genom TENS

Socialstyrelsen bedömer att rekommendationen om smärtlindring med TENS vid menssmärta kommer att påverka hälso- och sjukvårdens resursfördelning och organisation i viss mån, eftersom behandlingen är underutnyttjad i dag.

Det är en fördel om endometriosteamen har TENS-apparater, så att patienter kan pröva behandlingen. Kostnaden för en TENS-apparat av god kvalitet är relativt låg, cirka 2 500 kronor. Arbetsgivaren behöver också avsätta tid och pengar för att utbilda den personal som ska ge TENS-behandlingen (fysioterapeut eller sjuksköterska), och avsätta tid för utprovning till patienten.

Kunskapsunderlag

Hälsoekonomiskt underlag

Tillståndets svårighetsgrad

Kontakta oss

Har du frågor eller synpunkter? Kontakta oss på digitala-nationella-riktlinjer@socialstyrelsen.se