Endometrios, långvarig smärta – Tilläggsbehandling med TENS

Hälso- och sjukvården bör erbjuda smärtlindring genom tilläggsbehandling med TENS till personer med endometrios och långvarig smärta.

Prioritet enligt rekommendationsskalan

Bör erbjudas
Kan erbjudas
Kan erbjudas i undantagsfall
Bör inte erbjudas
Endast i forskning och utveckling
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Icke-göra
FoU

Motivering till rekommendation

Tillståndet har en mycket stor svårighetsgrad. Åtgärden kan leda till minskad smärta, ökad funktionsförmåga och livskvalitet. Dessutom möjliggör åtgärden egenvård och därmed förbättrad symtomkontroll. Åtgärden innebär minimal risk för biverkningar.
Det vetenskapliga underlaget är otillräckligt, men åtgärden har stöd i beprövad erfarenhet enligt ett systematiskt konsensusförfarande.

Beskrivning av tillstånd och åtgärd

Ekonomiska och organisatoriska konsekvenser

Tilläggsbehandling med TENS

Socialstyrelsen bedömer att rekommendationen om smärtlindring genom tilläggsbehandling med TENS vid långvarig smärta kommer att påverka hälso- och sjukvårdens resursfördelning och organisation i viss mån. Det vore en fördel om varje endometriosteam har en TENS-apparat för utprovning (se Insatser vid tidiga symtom). Kostnaden för en TENS-apparat av god kvalitet är relativt låg, cirka 2 500 kronor.

Kunskapsunderlag

Hälsoekonomiskt underlag

Tillståndets svårighetsgrad

Kontakta oss

Har du frågor eller synpunkter? Kontakta oss på digitala-nationella-riktlinjer@socialstyrelsen.se