Nyförlösta personer, ungdomar och vuxna – Identifiera depression med EPDS

Hälso- och sjukvården bör identifiera depression med EPDS hos nyförlösta ungdomar och vuxna.

Prioritet enligt rekommendationsskalan

Bör erbjudas
Kan erbjudas
Kan erbjudas i undantagsfall
Bör inte erbjudas
Endast i forskning och utveckling
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Icke-göra
FoU

Motivering till rekommendation

Det är av särskild vikt att identifiera postpartumdepression hos nyförlösta personer eftersom en depression riskerar att även påverka barnet och anhöriga.EPDS sensitivitet är något låg, vilket innebär att många nyförlösta personer med depression inte upptäcks eller, tvärtom, identifieras med depression trots att de inte har det. EPDS är dock en effektiv åtgärd när den ingår som en del i ett systematiskt omhändertagande. Det finns klinisk erfarenhet av att åtgärden fungerar väl.

Kommentar: Det vetenskapliga underlaget är otillräckligt för att bedöma effekten av EPDS hos partners till nyförlösta personer, men de bör också uppmärksammas för sin risk att utveckla depression.

Beskrivning av tillstånd och åtgärd

Indikatorer

Kunskapsunderlag

Hälsoekonomiskt underlag

Tillståndets svårighetsgrad

Kontakta oss

Har du frågor eller synpunkter? Kontakta oss på digitala-nationella-riktlinjer@socialstyrelsen.se