Egentlig depression, medelsvår till svår, barn och ungdomar – Antidepressiva läkemedel och kognitiv beteendeterapi (KBT) som kombinationsbehandling

Hälso- och sjukvården kan i undantagsfall erbjuda kombinationsbehandling med antidepressiva läkemedel och KBT till barn och ungdomar med medelsvår till svår egentlig depression.

Prioritet enligt rekommendationsskalan

Bör erbjudas
Kan erbjudas
Kan erbjudas i undantagsfall
Bör inte erbjudas
Endast i forskning och utveckling
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Icke-göra
FoU

Motivering till rekommendation

På kort sikt ger åtgärden bättre effekt än KBT, men på längre sikt ger åt-gärden ingen ytterligare effekt jämfört med enbart antidepressiva läkemedel eller KBT.

Kommentar: Åtgärden innefattar inte internetförmedlad eller datorbaserad KBT.

Beskrivning av tillstånd och åtgärd

Kunskapsunderlag

Hälsoekonomiskt underlag

Tillståndets svårighetsgrad

Kontakta oss

Har du frågor eller synpunkter? Kontakta oss på digitala-nationella-riktlinjer@socialstyrelsen.se