Nationella riktlinjer för vård vid depression och ångestsyndrom

Nu är de nationella riktlinjerna för vård vid depression och ångestsyndrom publicerade. Riktlinjerna kommer att vara ett stöd för dem som fattar beslut om hur resurserna ska fördelas inom vård av personer med depression eller ångestsyndrom.

Ladda ner eller beställ rapporten Nationella riktlinjer för vård vid depression och ångestsyndrom – Stöd för styrning och ledning på Socialstyrelsen.se. Rapporten fokuserar på de rekommendationer i riktlinjerna som bedöms vara särskilt viktiga ur ett styr- och ledningsperspektiv.

Status: Gäller

Senast uppdaterad: 2017-12-13

Slutversion publicerad: 2017-12-13

Bakgrundsinformation för denna riktlinje

Filter

Filterkategori för Prioritet

Fler filter

Rekommendationer

Kontakta oss

Har du frågor eller synpunkter om rekommendationer? Kontakta oss på digitala-nationella-riktlinjer@socialstyrelsen.se