Nationella riktlinjer för vård vid depression och ångestsyndrom

De nationella riktlinjerna för vård vid depression och ångestsyndrom är nu publicerade i en remissversion. Riktlinjerna kommer att vara ett stöd för dem som fattar beslut om hur resurserna ska fördelas inom vård av personer med depression eller ångestsyndrom.

Status: Gäller

Senast uppdaterad: 2016-12-08

Remissversion publicerad: 2016-12-08
Öppen för synpunkter till 2017-03-31

Öppna alla +

Bakgrundsinformation för denna riktlinje

Filtrera listan

Rekommendationer