Rökare och före detta rökare, misstänkt KOL – Mätning av FEV1/VCmax (bäst av forcerad och långsam vitalkapacitet) efter bronkdilatation för diagnos av KOL

Vid tillståndet eller populationen Rökare och före detta rökare, misstänkt KOL har åtgärden Mätning av FEV1/VCmax (bäst av forcerad och långsam vitalkapacitet) efter bronkdilatation för diagnos av KOL prioritet 10.

Prioritet enligt rekommendationsskalan

Bör erbjudas
Kan erbjudas
Kan erbjudas i undantagsfall
Bör inte erbjudas
Endast i forskning och utveckling
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Icke-göra
FoU

Motivering till rekommendation

Åtgärden innebär inte bättre diagnostik än mätning av FEV1/FVC efter bronkdilatation för att diagnostisera KOL.
Kommentar: Åtgärden kan vara ett alternativ för de personer som har svårt att utföra en forcerad utandning.
Enligt internationella rekommendationer baseras KOL-diagnosen på mätning av kvoten FEV1/FVC efter bronkdilatation.

Hälsoekonomiskt underlag

Tillståndets svårighetsgrad

Kontakta oss

Har du frågor eller synpunkter? Kontakta oss på nationellariktlinjer@socialstyrelsen.se