Rökare och före detta rökare, misstänkt KOL – FEV1/FEV6-mätning som screeningverktyg (inledande obstruktivitetsutredning)

Vid tillståndet eller populationen Rökare och före detta rökare, misstänkt KOL har åtgärden FEV1/FEV6-mätning som screeningverktyg (inledande obstruktivitetsutredning) prioritet 2.

Prioritet enligt rekommendationsskalan

Bör erbjudas
Kan erbjudas
Kan erbjudas i undantagsfall
Bör inte erbjudas
Endast i forskning och utveckling
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Icke-göra
FoU

Motivering till rekommendation

Åtgärden identifierar de individer som behöver vidare utredning med dynamisk spirometri. Rökare och före detta rökare är en riskgrupp för KOL.
Kommentar: Åtgärden kan inte användas för att fastställa diagnos.

Hälsoekonomiskt underlag

Tillståndets svårighetsgrad

Kontakta oss

Har du frågor eller synpunkter? Kontakta oss på nationellariktlinjer@socialstyrelsen.se