Obstruktiva andningsbesvär, barn 6 månader–3 år som sökt akut mer än två gånger – Uppföljning med ställningstagande till astmautredning

Vid tillståndet eller populationen Obstruktiva andningsbesvär, barn 6 månader–3 år som sökt akut mer än två gånger har åtgärden Uppföljning med ställningstagande till astmautredning prioritet 2.

Prioritet enligt rekommendationsskalan

Bör erbjudas
Kan erbjudas
Kan erbjudas i undantagsfall
Bör inte erbjudas
Endast i forskning och utveckling
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Icke-göra
FoU

Motivering till rekommendation

Åtgärden leder till en korrekt fortsatt handläggning och därmed bättre astmakontroll.
Kommentar: Det vetenskapliga underlaget för åtgärden är otillräckligt, men åtgärden har stöd i beprövad erfarenhet enligt ett systematiskt konsensusförfarande.

Hälsoekonomiskt underlag

Tillståndets svårighetsgrad

Kontakta oss

Har du frågor eller synpunkter? Kontakta oss på nationellariktlinjer@socialstyrelsen.se