Obstruktiva andningsbesvär, barn 3–6 år som sökt akut – Uppföljning med ställningstagande till astmautredning

Vid tillståndet eller populationen Obstruktiva andningsbesvär, barn 3–6 år som sökt akut har åtgärden Uppföljning med ställningstagande till astmautredning prioritet 2.

Prioritet enligt rekommendationsskalan

Bör erbjudas
Kan erbjudas
Kan erbjudas i undantagsfall
Bör inte erbjudas
Endast i forskning och utveckling
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Icke-göra
FoU

Motivering till rekommendation

Åtgärden leder till en korrekt fortsatt handläggning och därmed bättre astmakontroll.
Kommentar: Det vetenskapliga underlaget för åtgärden är otillräckligt, men åtgärden har stöd i beprövad erfarenhet enligt ett systematiskt konsensusförfarande.

Hälsoekonomiskt underlag

Tillståndets svårighetsgrad

Kontakta oss

Har du frågor eller synpunkter? Kontakta oss på nationellariktlinjer@socialstyrelsen.se