Misstänkt astma, vuxna och barn ≥ 6 år – Dynamisk spirometri med reversibilitetstest i diagnostiskt syfte

Vid tillståndet eller populationen Misstänkt astma, vuxna och barn ≥ 6 år har åtgärden Dynamisk spirometri med reversibilitetstest i diagnostiskt syfte prioritet 1.

Prioritet enligt rekommendationsskalan

Bör erbjudas
Kan erbjudas
Kan erbjudas i undantagsfall
Bör inte erbjudas
Endast i forskning och utveckling
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Icke-göra
FoU

Motivering till rekommendation

Åtgärden bekräftar diagnos om reversibilitet påvisas. Negativt testresultat utesluter inte astma. Åtgärden är viktig för att utvärdera lungfunktion och differentialdiagnoser.

Hälsoekonomiskt underlag

Tillståndets svårighetsgrad

Kontakta oss

Har du frågor eller synpunkter? Kontakta oss på nationellariktlinjer@socialstyrelsen.se