Misstänkt astma, vuxna – NO-mätning i diagnostiskt syfte

Vid tillståndet eller populationen Misstänkt astma, vuxna har åtgärden NO-mätning i diagnostiskt syfte prioritet 8.

Prioritet enligt rekommendationsskalan

Bör erbjudas
Kan erbjudas
Kan erbjudas i undantagsfall
Bör inte erbjudas
Endast i forskning och utveckling
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Icke-göra
FoU

Motivering till rekommendation

Som enskilt diagnostiskt instrument har åtgärden inte förmåga att vare sig påvisa eller utesluta astma.
Kommentar: Kan tillsammans med andra åtgärder vara av värde som en del i astmautredningen.

Hälsoekonomiskt underlag

Tillståndets svårighetsgrad

Kontakta oss

Har du frågor eller synpunkter? Kontakta oss på nationellariktlinjer@socialstyrelsen.se