Misstänkt astma – Indirekt provokationstest, mannitol

Vid tillståndet eller populationen Misstänkt astma har åtgärden Indirekt provokationstest, mannitol prioritet 6.

Prioritet enligt rekommendationsskalan

Bör erbjudas
Kan erbjudas
Kan erbjudas i undantagsfall
Bör inte erbjudas
Endast i forskning och utveckling
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Icke-göra
FoU

Motivering till rekommendation

Åtgärden har en måttlig förmåga att påvisa astma och en liten förmåga att utesluta astma. Testet är enkelt att använda eftersom det inte kräver specifik utrustning, och det är därför möjligt att använda inom exempelvis primärvården.
Kommentar: Åtgärden kan användas som tilläggstest vid utredning.

Hälsoekonomiskt underlag

Tillståndets svårighetsgrad

Kontakta oss

Har du frågor eller synpunkter? Kontakta oss på nationellariktlinjer@socialstyrelsen.se