Misstänkt astma – Direkt provokationstest, metakolin

Vid tillståndet eller populationen Misstänkt astma har åtgärden Direkt provokationstest, metakolin prioritet 7.

Prioritet enligt rekommendationsskalan

Bör erbjudas
Kan erbjudas
Kan erbjudas i undantagsfall
Bör inte erbjudas
Endast i forskning och utveckling
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Icke-göra
FoU

Motivering till rekommendation

Åtgärden har en måttlig förmåga att påvisa och utesluta astma. Testet kräver specifik utrustning. Det vetenskapliga underlaget är begränsat eftersom metodens utförande varierar mellan studier.
Kommentar: Åtgärden kan vara ett komplement i astmadiagnostiken.

Hälsoekonomiskt underlag

Tillståndets svårighetsgrad

Kontakta oss

Har du frågor eller synpunkter? Kontakta oss på nationellariktlinjer@socialstyrelsen.se