Misstänkt astma, barn – Riktad allergiutredning med blodprov eller pricktest vid misstänkt utlösande allergen

Vid tillståndet eller populationen Misstänkt astma, barn har åtgärden Riktad allergiutredning med blodprov eller pricktest vid misstänkt utlösande allergen prioritet 2.

Prioritet enligt rekommendationsskalan

Bör erbjudas
Kan erbjudas
Kan erbjudas i undantagsfall
Bör inte erbjudas
Endast i forskning och utveckling
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Icke-göra
FoU

Motivering till rekommendation

Vid astma är samtidig allergi vanligt. Detta ökar risken för exacerbationer och behov av sjukhusvård. Åtgärden kan leda till rätt insatser för att minska symtomen.
Kommentar: Allergi kan utvecklas i alla åldrar och allergiutredning kan därför behöva upprepas.

Hälsoekonomiskt underlag

Tillståndets svårighetsgrad

Kontakta oss

Har du frågor eller synpunkter? Kontakta oss på nationellariktlinjer@socialstyrelsen.se