Misstänkt astma, ansträngningsutlöst utan effekt av standardbehandling, ungdomar och unga vuxna – Bedömning av misstänkt laryngeal obstruktion som differentialdiagnos

Vid tillståndet eller populationen Misstänkt astma, ansträngningsutlöst utan effekt av standardbehandling, ungdomar och unga vuxna har åtgärden Bedömning av misstänkt laryngeal obstruktion som differentialdiagnos prioritet 3.

Prioritet enligt rekommendationsskalan

Bör erbjudas
Kan erbjudas
Kan erbjudas i undantagsfall
Bör inte erbjudas
Endast i forskning och utveckling
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Icke-göra
FoU

Motivering till rekommendation

Laryngeal obstruktion är en vanlig differentialdiagnos.
Kommentar: Korrekt diagnostik leder till förbättrad patientförståelse och utsättande av onödig medicinering.

Hälsoekonomiskt underlag

Tillståndets svårighetsgrad

Kontakta oss

Har du frågor eller synpunkter? Kontakta oss på nationellariktlinjer@socialstyrelsen.se