Kronisk astma, akut exacerbation, barn ≥ 2 år – Inhalationssteroid, hög dos (> 1 000 µg budesonid eller motsvarande)

Vid tillståndet eller populationen Kronisk astma, akut exacerbation, barn ≥ 2 år har åtgärden Inhalationssteroid, hög dos (> 1 000 µg budesonid eller motsvarande) prioritet 2.

Prioritet enligt rekommendationsskalan

Bör erbjudas
Kan erbjudas
Kan erbjudas i undantagsfall
Bör inte erbjudas
Endast i forskning och utveckling
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Icke-göra
FoU

Motivering till rekommendation

Vid ett tillstånd med mycket stor svårighetsgrad har åtgärden samma effekt på sjukhusinläggningar, läkarbesök och behov av systemiska kortisonkurer som systemisk steroidbehandling, men har mindre systemeffekter.

Hälsoekonomiskt underlag

Tillståndets svårighetsgrad

Kontakta oss

Har du frågor eller synpunkter? Kontakta oss på nationellariktlinjer@socialstyrelsen.se