KOL, verifierad D-vitaminbrist – D-vitamin i syfte att behandla KOL

Vid tillståndet eller populationen KOL, verifierad D-vitaminbrist har åtgärden D-vitamin i syfte att behandla KOL prioritet 6.

Prioritet enligt rekommendationsskalan

Bör erbjudas
Kan erbjudas
Kan erbjudas i undantagsfall
Bör inte erbjudas
Endast i forskning och utveckling
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Icke-göra
FoU

Motivering till rekommendation

Åtgärden kan leda till färre exacerbationer. Dessutom är det en enkel behandling.
Kommentar: D-vitaminbrist bör ofta behandlas av andra skäl.

Hälsoekonomiskt underlag

Tillståndets svårighetsgrad

Kontakta oss

Har du frågor eller synpunkter? Kontakta oss på nationellariktlinjer@socialstyrelsen.se