KOL, upprepade exacerbationer trots behandling med långverkande beta-2-stimulerare – Behandling med inhalationssteroid i kombination med långverkande beta-2-stimulerare

Vid tillståndet eller populationen KOL, upprepade exacerbationer trots behandling med långverkande beta-2-stimulerare har åtgärden Behandling med inhalationssteroid i kombination med långverkande beta-2-stimulerare prioritet 4.

Prioritet enligt rekommendationsskalan

Bör erbjudas
Kan erbjudas
Kan erbjudas i undantagsfall
Bör inte erbjudas
Endast i forskning och utveckling
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Icke-göra
FoU

Motivering till rekommendation

Tillståndet har en mycket stor svårighetsgrad och åtgärden har en positiv effekt på exacerbationer som överväger den ökade risken för pneumoni. Åtgärden har en låg till måttlig kostnad per effekt.

Hälsoekonomiskt underlag

Tillståndets svårighetsgrad

Kontakta oss

Har du frågor eller synpunkter? Kontakta oss på nationellariktlinjer@socialstyrelsen.se