KOL, stabilt skede, genomförd period av fysisk träning – Ledarstyrd träning för bibehållande eller förbättring av tidigare uppnådda effekter

Vid tillståndet eller populationen KOL, stabilt skede, genomförd period av fysisk träning har åtgärden Ledarstyrd träning för bibehållande eller förbättring av tidigare uppnådda effekter prioritet 5.

Prioritet enligt rekommendationsskalan

Bör erbjudas
Kan erbjudas
Kan erbjudas i undantagsfall
Bör inte erbjudas
Endast i forskning och utveckling
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Icke-göra
FoU

Motivering till rekommendation

Åtgärden kan leda till att patienten behåller eller förbättrar sin fysiska förmåga och gångsträcka, och minska risken för sjukhusinläggningar. Dessutom får patienten stöd att fortsätta träna.

Hälsoekonomiskt underlag

Tillståndets svårighetsgrad

Kontakta oss

Har du frågor eller synpunkter? Kontakta oss på nationellariktlinjer@socialstyrelsen.se