KOL, FEV1 < 80 procent av förväntat värde, stabilt skede, nedsatt fysisk kapacitet – Konditions- och styrketräning

Vid tillståndet eller populationen KOL, FEV1 < 80 procent av förväntat värde, stabilt skede, nedsatt fysisk kapacitet har åtgärden Konditions- och styrketräning prioritet 3.

Prioritet enligt rekommendationsskalan

Bör erbjudas
Kan erbjudas
Kan erbjudas i undantagsfall
Bör inte erbjudas
Endast i forskning och utveckling
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Icke-göra
FoU

Motivering till rekommendation

Åtgärden har en positiv effekt på livskvalitet, fysisk förmåga och dyspné vid ett tillstånd med stor svårighetsgrad. Dessutom innebär åtgärden en låg kostnad per effekt.

Hälsoekonomiskt underlag

Tillståndets svårighetsgrad

Kontakta oss

Har du frågor eller synpunkter? Kontakta oss på nationellariktlinjer@socialstyrelsen.se