KOL, FEV1 < 80 procent av förväntat värde, stabilt skede – Mätning av fysisk kapacitet med sex minuters gångtest

Vid tillståndet eller populationen KOL, FEV1 < 80 procent av förväntat värde, stabilt skede har åtgärden Mätning av fysisk kapacitet med sex minuters gångtest prioritet 2.

Prioritet enligt rekommendationsskalan

Bör erbjudas
Kan erbjudas
Kan erbjudas i undantagsfall
Bör inte erbjudas
Endast i forskning och utveckling
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Icke-göra
FoU

Motivering till rekommendation

Åtgärden har god förmåga att
förutsäga risk för förtida död och sjukhusinläggningar på upp till åtta års sikt. Testet fungerar också bra för uppföljning av fysisk kapacitet, enligt klinisk erfarenhet. Dessutom är det säkert för patienten och enkelt att utföra. Tillståndet har en stor svårighetsgrad.

Hälsoekonomiskt underlag

Tillståndets svårighetsgrad

Kontakta oss

Har du frågor eller synpunkter? Kontakta oss på nationellariktlinjer@socialstyrelsen.se