KOL, FEV1 < 80 procent av förväntat värde, stabilt skede, dyspné med eller utan sekretproblem – Motstånd på utandning, Positive Expiratory Pressure (PEP)

Vid tillståndet eller populationen KOL, FEV1 < 80 procent av förväntat värde, stabilt skede, dyspné med eller utan sekretproblem har åtgärden Motstånd på utandning, Positive Expiratory Pressure (PEP) prioritet 5.

Prioritet enligt rekommendationsskalan

Bör erbjudas
Kan erbjudas
Kan erbjudas i undantagsfall
Bör inte erbjudas
Endast i forskning och utveckling
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Icke-göra
FoU

Motivering till rekommendation

Åtgärden har en liten positiv effekt på dyspné, livskvalitet och fysisk kapacitet. Dessutom innebär åtgärden en liten kostnad. Det saknas evidens för sekreteliminering i stabilt skede.

Hälsoekonomiskt underlag

Tillståndets svårighetsgrad

Kontakta oss

Har du frågor eller synpunkter? Kontakta oss på nationellariktlinjer@socialstyrelsen.se